Prosjekter 2

Skoler
 • Bjørkelangen skole 1 - 10, Aurskog Høland kommune
 • Horten videregående skole, Horten kommune
 • Sauland skole, Hjartdal kommune
 • Flesberg skole, Flesberg kommune
 • Idd Skole, Halden kommune
 • Os skole, Rakkestad kommune
Bibliotek
 • Moholt, Trondheim
Idrettshall
 • Flerbrukshall, Hobøl kommune
 • Ishall, Sandefjord kommune
Utviklingsprosjekter
 • TG - Sintef, sammensatte takstol-pakker og branndokumentasjon
 • TG - Sinef, massivtre-elementer for Martinssons Trä.
 • Akustiske paneler til R6 i samarbeid med løvtre-produsenter.
 • Tester og dokumentasjon av tregulv på Gardermoen, OSL, i samarbeid med løvtreprodusenter og Treteknisk Institutt.
 • Mulighetsstudie for trehimling i nye lokaler på Gardermoen, OSL, i samarbeid med løvtreprodusenter.
 • Prekvalifisering av bygg i tre over 4 etasjer i samarbeid med Helpro AS, Roar Jørgensen AS og Sintef.
 • Dokumentere treets termiske og hygrotermiske egenskaper i forhold til U-verdi i samarbeid med iTRE, Treteknisk Institutt og Borg Havn IKS.
 • Markedsanalyser av massivtre-markedet for Treklyngen - Follum og for Innovasjon Norge.
Mobiliserings og markedsarbeid for å øke bruken av tre
 • Støtte byggherrer og gjennomføre prosesser i anbudsfasen for å heve trekompetansen til entreprenøren og dermed skape trygghet i kalkylearbeidet.
 • Støtte Rakkestad kommune i arbeidet med "Ordførere for tre" - kampanjen.
 •  Generell informasjonsvirksomhet gjennom befaringer på byggeplass og på ferdige bygg.