Prosjekter

Listen under viser prosjekter som Trebruk har påvirket på forskjellige måter. Totalt representerer disse prosjektene et massivtrevolum pr juni 2017 på ca 65.000 m3.
Dersom dette hadde blitt produsert i Norge og råstoffet var tatt ut fra norske skoger ville det tilsvart et uttak på nesten 300.000 m3 tømmer.

Klimaeffekten av prosjektene utgjør ca 150.000 tonn CO2 ekvivalenter.

Studentboliger
 • Pentagon byggetrinn 1 og 2, Ås  Brosjyre
 • Remmen, Halden       Brosjyre
 • Dramsvegen, Tromsø
 • Bjølstad, Fredrikstad
 • Kjølnes, Porsgrunn   Se film under linker
 • Jektevikstbakken, Bergen
 • Sørhauggata 100, Haugesund    Brosjyre
 • Fantoft, Bergen
 • Moholt, Trondheim
 • Kringsjå, Oslo
 • Campus Ringerike, Hønefoss
 •  Øvre Sund, Drammen
Sykehjem og omsorgsboliger
 • Ullerud sykehjem, Drøbak
 • Bergheim Demenssenter, Halden
Eneboliger
 • Fritznerbakken, Sarpsborg
 • Lundgårdsvei, Sarpsborg
 • Kirkeveien, Sarpsborg
 • Leilighetsprosjekt, Finse
Barnehager
 • Fagerlund, Gran
 • Moholt, Trondheim
 • Fjell, Drammen
 • Jekteviksbakken, Bergen
 • Flå barnehage, Flå