Linker

Linker til viktige nettsteder om trebruk, klima og energi


Trefokus arbeider for utvikling med tre i Norge
Trefokus.no
Treteknisk leverer grunnleggende kunnskap om tre
Treteknisk.no
Treindustrien representerer trebasert industri i Norge
Treindustrien.no
 "Ordførere for tre" - Rakkstad kommune Byggmedtre.no
Trebyggnadskansliet arbeider for utvikling med tre i Sverige
Trabyggnadskansliet.se
Trâguiden informerer om utvikling i Sverige Traguiden.se 
To aktuelle linker fra Danmark Traeinfo.dk , Arkitrae.dk
Tresatsningen i England styres av Wood for good woodforgood.com 

 
Informativ video om prosjektet på Kjølnes:

Ny skole bygges i massivtre:
www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/ny-miljovennlig-skole-i-tre/