Velkommen til Trebruk AS

Trebruk har som målsetting å arbeide for øket bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden, konsentrert om fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark. Arbeidet skjer gjennom selskapene Trebruk AS og Trebruk 014 AS som henholdsvis har kontor i Vestby og i Sandefjord. Det er Bjørn Lier og Per Arild Aasheim som har ansvaret på hver sin side av fjorden.
Det er dokumentert at det å benytte tre som bærekonstruksjon i store prosjekter gir betydelige miljøgevinster og gir grunnlag for et stort verdiskapnings-potensiale.
Ved å øke kompetansen blant verdikjedens deltagere vil vi skapet en trygghet og dermed danne grunnlag for å endre praksis. Verdkjeden består av arkitekter, rådgivende ingeniører for alle fag, entreprenører/byggmestere og underentreprenører.
Kompetansehevingen skal skje gjennom konkrete byggeprosjekter.

Eksempler hvor massivtre (CLT) utgjør bærekonstruksjonen.

Unknown SiØ Halden 42moholt montering tårn 1[1]
WP_20170418_10_13_44_ProBilde1