Velkommen til Trebruk AS

Trebruk AS har som målsetting å arbeide for øket bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden. Å bygge med tre i bygg fra 3 etasjer og høyere kan utvikles videre. Ved å øke kompetansen blandt verdikjedens deltagere fra arkitekt til entreprenør skal vi danne grunnlag for å endre praksis. Dette skal skje gjennom konkrete byggeprosjekter.

Videre skal det i årene fremover satses på fornybar energi. Her blir bio-energi fra tremasse et viktig alternativ og Trebruk vil bygge opp kompetanse på området.

Bilde av oml3awkyUnknownDSC_0071DSC_0049DSC_0037DSC_0015
iTRE_interioer_062iTRE_interioer_047iTRE_interioer_058iTRE_interioer_073DSC_0014DSC_0021DSC_0016DSC_0029DSC_0015_2 
Trebruk AS er lokalisert på Vestby, og samarbeider med andre kompetansesentre over hele landet.

Trebruk skal være et formidlingssenter som byggherrer og andre kan henvende seg til når prosjekter skal startes. Senterets kompetanse skal gjøre tre til et naturlig alternativ på lik linje med alternative produkter. Det er også et mål å finne gode løsninger i kombinasjon med andre produkter som stål og betong.